Що робити

Дії застрахованої особи у разі настання події, яка має ознаки страхового випадку

Загальні вимоги при настанні страхового випадку

При настанні страхового випадку відповідно до статті 21 Закону України «Про страхування» Страхувальник зобов’язаний:

1. Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
2. Повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування. Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на те причин, або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків є підставою для відмови страховика від проведення страхової виплати згідно зі ст. 26 Закону України «Про страхування».

При настанні страхового випадку відповідно до статті 21 Закону України «Про страхування» Страхувальник зобов’язаний:

1. Вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
2. Повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування. Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на те причин, або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків є підставою для відмови страховика від проведення страхової виплати згідно зі ст. 26 Закону України «Про страхування».

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки страхувальника залежно від певного виду і умов страхування.

Страховий випадок «Автоцивілка»

1. У разі ДТП, страхувальник повинен виконувати вимоги діючих Правил дорожнього руху.
2. Одночасно з викликом поліції повідомити страховика про ДТП з місця пригоди за телефонами: (061) 764-87-25, 764-85-22, 0-800-503-671.
3. Протягом трьох днів (за винятком вихідних та святкових днів) з моменту настання страхової події надати страховику письмову заяву за встановленою страховиком формою з докладним викладом всіх відомих обставин події.
4. Надати страховику або його представнику для огляду пошкоджений транспортний засіб до початку ремонту.

Страховий випадок «КАСКО»

1. При настанні страхового випадку страхувальник, його представник, водій застрахованого транспортного засобу зобов’язаний негайно вжити всіх можливих заходів щодо рятування транспортного засобу, запобігання подальшого пошкодження і усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку.
2. У разі ДТП виконувати вимоги діючих Правил дорожнього руху.
3. Одночасно з викликом поліції повідомити страховика про ДТП (викрадення транспортного засобу) з місця пригоди за телефонами: (061) 764-87-25,  764-85-22, 0-800-503-671.
4. Протягом 24 годин (за винятком вихідних та святкових днів) з моменту настання події, що має ознаки страхового, надати страховику письмову заяву за встановленою страховиком формою з докладним викладом всіх відомих обставин події.
5. Вжити всіх можливих заходів для встановлення та фіксації в документальному вигляді реквізитів третіх осіб, які можуть бути винними в заподіянні шкоди застрахованій транспортному засобу.
6. Надати страховику або його представнику для огляду пошкоджений транспортний засіб до початку ремонту. Час і місце огляду страховиком пошкодженого транспортного засобу узгоджується сторонами договору.

Страховий випадок «Майно та будова»

1. Терміново вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
2. Викликати пожежну охорону, аварійну бригаду, співробітників МНС, поліції і т.д .
3. Протягом трьох днів (за винятком вихідних та святкових днів), повідомити страховику за телефонами (061) 764-87-27, 764-85-22 або за телефоном філії, де було укладено договір страхування.

Документи, необхідні для прийняття рішення про виплату страхового відшкодування:

1. Письмова заява страхувальника про збиток за встановленою страховиком формою.
2. Договір страхування (страховий поліс).
3. Документи для підтвердження права власності на майно та його вартості.
4. Калькуляції витрат на відновлювальні роботи.
5. Документи компетентних органів, що підтверджують факт події.
— В разі пожежі — постанова про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи.
— Довідка та акт про пожежу не є достатніми документами для оформлення виплати страхового відшкодування.
— В разі крадіжки або інших злочинних діях третіх осіб — постанову про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи з районного відділу міліції з зазначенням переліку пошкодженого / викраденого майна.
6. У разі аварії комунікацій — акт за підписом головного інженера і печаткою РЕЗ (ЖЕК) про причину аварії та винну сторону;
7. У разі стихійних лих — довідку з органів гідрометеослужби (комісії з надзвичайних ситуацій при місцевій адміністрації);
8. Інші документи, що підтверджують факт та обставини настання страхового випадку, розмір збитків тощо — На вимогу страхувальника. Ремонт або відновні роботи можна починати тільки після узгодження із страховиком (крім випадків, коли затримка може призвести до збільшення розміру збитків).

Страхові програми «Нещасний випадок»

1. Протягом трьох робочих днів, якщо інше не передбачено договором страхування, повідомити страховика про настання страхового випадку за телефонами (061) 764-87-27, 764-85-22. У разі, коли з поважних причин це було неможливо, страхувальник повинен повідомити страховика про настання страхового випадку в той же термін з моменту, коли з’явилася така можливість.
2. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку.
3. Негайно заявити в компетентні органи, офіційні державні та відомчі органи, організації (службу швидкої медичної допомоги, органи пожежної охорони, поліцію, відомчі аварійні служби тощо).

Документи, необхідні для здійснення страхової виплати. У зв’язку з встановленням інвалідності або при тимчасовій втраті працездатності страхувальник (застрахована особа) надає:

  • Письмову заяву на страхову виплату;
  • Оригінал договору страхування (страхового свідоцтва (поліса);
  • Документи з лікувальних установ, а саме: лікарняний лист або довідку про непрацездатність, довідку про амбулаторне (стаціонарному) лікуванні для дітей та непрацюючих, оформлену відповідно до чинного законодавства, виписаний епікриз;
  • Акт медичного закладу (на фірмовому бланку, підписаному відповідальною особою і завіреному відповідною печаткою лікаря та медичної установи), що підтверджує факт настання нещасного випадку або діагноз захворювання, із зазначенням прізвища пацієнта, датою звернення за медичною допомогою, тривалістю лікування;
  • Акт форми Н-1, якщо нещасний випадок стався на виробництві;
  • Довідку з поліції, якщо страховий випадок стався внаслідок ДТП;
  • Довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей — висновок ЛКК при стійкому розладі здоров’я); Крім вищевказаних документів в разі смерті (загибелі) застрахованої особи внаслідок нещасного випадку вигодонабувач або спадкоємець застрахованої особи, визнаний в установленому законодавством порядку, надає: — свідоцтво про смерть;
  • Свідоцтво про право на спадщину, завірене в нотаріальному порядку (для спадкоємців);
  • Документ, що засвідчує особу одержувача страхової виплати;
  • Інші документи, на вимогу страховика, які мають значення для визнання події страховим випадком.

Вищезазначені документи страхувальник (застрахована особа), вигодонабувач або спадкоємці подають страховику в термін не більше п’ятнадцяти робочих днів після настання страхового випадку (при тимчасовій непрацездатності — з дня закінчення лікування; при стійкій втраті працездатності — з дня встановлення інвалідності). Якщо для отримання страхової виплати необхідні документи, отримання яких в даний строк не представляється можливим (довідка МСЕК, рішення суду, свідоцтво про право на спадщину і т.д.) страхувальник (застрахована особа), вигодонабувач або спадкоємець зобов’язані їх надати протягом трьох робочих днів з дня отримання у відповідних органах.

Пролистать наверх