Повідомлення

Страхувальник зобов’язаний повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування.

Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на те причин, або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків є підставою для відмови страховика від проведення страхової виплати згідно зі ст. 26 Закону України «Про страхування».

​Страховий випадок «Автоцивілка»:

Одночасно з викликом поліції повідомити страховика про страховий випадок з місця пригоди за телефонами: (061) 764 87 25, 0-800-503-671.
Повідомлення про ДТП     Заява на виплату

​Страховий випадок «КАСКО»:

Одночасно з викликом поліції повідомити страховика про страховий випадок з місця пригоди за телефоном: (061) 764 87 25.
Заява на виплату

​Страховий випадок «Майно та будова»:

Протягом трьох днів (за винятком вихідних та святкових днів), повідомити страховику за телефоном (061) 764 87 27 або за телефоном філії, де було укладено договір страхування.
Заява на виплату

​Страхові програми «Нещасний випадок»:

Протягом трьох робочих днів, якщо інше не передбачено договором страхування, повідомити страховика про настання страхового випадку за телефоном (061) 764 87 27.
Акт про настання нещасного випадку

Повідомити про страховий випадок:

    Пролистать наверх