Повідомлення

Страхувальник зобов’язаний повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування.

Несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на те причин, або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків є підставою для відмови страховика від проведення страхової виплати згідно зі ст. 26 Закону України «Про страхування».

​Страховий випадок «Автоцивілка»:

Одночасно з викликом поліції повідомити страховика про страховий випадок з місця пригоди за телефонами: (0612) 95-82-62, (0612) 95-15-01, 0-800-503-671.

​Страховий випадок «КАСКО»:

Одночасно з викликом поліції повідомити страховика про страховий випадок з місця пригоди за телефонами: (0612) 95-82-62, (0612) 95-15-01.

​Страховий випадок «Майно та будова»:

Протягом трьох днів (за винятком вихідних та святкових днів), повідомити страховику за телефонами (0612) 95-03-72, 95-15-01 або за телефоном філії, де було укладено договір страхування.

​Страхові програми «Нещасний випадок»:

Протягом трьох робочих днів, якщо інше не передбачено договором страхування, повідомити страховика про настання страхового випадку за телефонами 0 (612) 95-03-72, 0 (612) 95-15-01.

Повідомити про страховий випадок:

Догори