Ліцензії

Шановні клієнти!

Повідомляємо, що 01.05.2024 Національний банк України (далі – Національний банк), керуючись пунктом 3 Додатка 3 до Постанови № 1991, переоформив чинні станом на 01.01.2024 ліцензії ПРАТ “СК “ОРАНТА-СІЧ”) на здійснення страхової діяльності на повний перелік всіх класів (ризиків у межах класів) прямого страхування та вхідного перестрахування, шляхом внесення запису до Державного реєстру фінансових установ.

Відповідно до пункту 7 Додатка 3 до Постанови № 199, з дня внесення запису до ДРФУ ліцензія/ліцензії страховиків, що діяли станом на 01.01.2024, анулюються, а страховики здійснюють діяльність страховика на підставі ліцензії на здійснення діяльності із страхування відповідно до класу (класів, ризиків у межах класів) страхування, інформація щодо яких міститься в ДРФУ.

Дата внесення запису до Державного реєстру
фінансових установ про переоформлення ліцензії: 01.05.2024
Діяльність із страхування (пряме страхування та вхідне перестрахування)

(перелік фінансових послуг, які може надавати небанківська фінансова установа)

клас 1 — страхування від нещасного випадку (у тому числі на випадок виробничої травми та професійного захворювання)
— страхування від нещасного випадку, уключаючи страхування на випадок виробничої травми та професійного захворювання
клас 2 — страхування на випадок хвороби (у тому числі медичне страхування)
— страхування на випадок хвороби
— медичне страхування
клас 3 — страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного рухомого складу)
— страхування наземних транспортних засобів (крім залізничного рухомого складу)
клас 6 — страхування водних суден (морських суден, суден внутрішнього плавання та інших самохідних чи несамохідних плавучих споруд)
— страхування водних суден
клас 7 — страхування майна, що перевозиться [включаючи вантаж, багаж (вантажобагаж)]
— страхування майна, що перевозиться [уключаючи вантаж, багаж (вантажобагаж)] незалежно від способу транспортування
клас 8 — страхування майна від вогню та небезпечного впливу природних явищ
— страхування майна від вогню та небезпечного впливу природних явищ
клас 9 — страхування майна від шкоди, заподіяної градом, морозом, іншими подіями (включаючи крадіжку, розбій, грабіж, умисне пошкодження/знищення майна), крім подій, визначених у класі 8
— страхування майна від шкоди, заподіяної градом, морозом, іншими подіями (уключаючи крадіжку, розбій, грабіж, умисне пошкодження/знищення майна)
клас 10 — страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання наземного транспортного засобу (у тому числі відповідальності перевізника)
— страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів, що здійснюється відповідно
до Закону України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”
— страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) наземних транспортних засобів (уключаючи залізничний транспорт), іншої, ніж визначена Законом України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”
— страхування відповідальності під час перевезень наземним транспортним засобом (уключаючи залізничний транспорт)
клас 11 — страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання повітряного судна (у тому числі відповідальності перевізника)
— страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) повітряного судна
— страхування відповідальності під час перевезень повітряним судном
клас 12 — страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання водного судна (у тому числі відповідальності перевізника)
— страхування відповідальності, яка виникає внаслідок використання (експлуатації) водного судна
— страхування відповідальності під час перевезень водним судном
клас 13 — страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)
— страхування іншої відповідальності перед третіми особами, ніж відповідальність оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, без обмежень та особливостей, які дають підстави для застосування спрощеного підходу для розрахунку капіталу платоспроможності та мінімального капіталу
клас 14 — страхування кредитів
— страхування кредитів
клас 16 — страхування інших фінансових ризиків (крім визначених класами 14, 15)
— страхування інших фінансових ризиків, крім страхування кредитів та поруки (гарантії)
клас 18 — страхування витрат, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили у скрутне становище під час здійснення подорожі
— страхування медичних витрат, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили в скрутне становище під час здійснення подорожі (поїздки) на території України або за кордон
— страхування витрат, інших ніж медичні, пов’язаних з наданням допомоги (асистанс) особам, які потрапили в скрутне становище під час здійснення подорожі (поїздки) на території України або за кордон

Пролистать наверх